7 giống dê được chăn nuôi nhiều nhất tại Việt Nam

Chăn nuôi dê là nghề truyền thống lâu đời của người nông dân. Hiện có các giống dê cung cấp cho thịt và sữa cho ngành công nghiệp. Dê chủ yếu được chăn nuôi tại những nơi có vùng đồi núi, khí hậu khô nóng như tỉnh Ninh Thuận và một số tỉnh khác. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thêm kiến thức về tổng hợp các giống dê tại Việt Nam.

Nội Dung

Giống dê Bách Thảo

giống dê bách thảo

Giống dê Bách Thảo là giống dê có thể cung cấp thịt và sữa, có nguồn gốc ở tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, giống dê Bách Thảo hầu như đã được phổ biến nuôi rộng khắp các tỉnh thành có đồi núi phù hợp. Giống dê này có thể nuôi nhốt trong chuồng hoặc kết hợp nuôi nhốt và chăn thả tự nhiên.

Khối lượng của dê Bách Thảo biến động theo từng giai đoạn:

  • Giai đoạn 0 – 3 tháng tuổi biến động 100 – 118 g/con/ngày
  • Gia đoạn từ sơ sinh – 12 tháng tuổi dê đực đạt 1,47 kg/con/tháng và dê cái đạt 1,18 kg/con/tháng.

Kích thước giống dê Bách Thảo không lớn lắm: trưởng thành dê đực nặng 55 – 75 kg/con và dê cái nặng 40 – 50 kg/con. Giống dê Bách Thảo khả năng sinh sản tốt, một dê cái trung bình cho 2 – 4 dê con/năm. Sản lượng sữa trung bình 150 – 320 kg/chu kỳ.

Giống dê Cỏ

giống dê cỏ

Dê Cỏ là giống dê gốc xuất hiện rất lâu ở Việt Nam, chúng thích ứng tốt với điều kiện chăn thả ở môi trường ngoài, tận dụng cỏ, lá tự nhiên. Dê Cỏ là giống dê sản xuất lấy thịt được phân bố rộng rãi ở Việt Nam.

Ưu điểm là chịu kham khổ tốt, thích ứng với nhiều môi trường khác nhau và có khả năng chống chịu bệnh tật tốt. Vì vậy, giống dê Cỏ hầu như đã được nuôi phổ biến khắp các tỉnh thành, nơi có đồi núi là thích hợp.

Giống dê Cỏ có kích cỡ nhỏ con, sinh sản tương đối tốt 1,7 – 2,5 con/cái/năm. Khối lượng cơ thể trưởng thành con đực nặng 30 – 40 kg và con cái nặng 25 – 35 kg. Khối lượng lúc 36 tháng tuổi con đực và cái nặng 34,9 và 30,5 kg. Sản lượng sữa thấp: 45 – 60 lít/chu kỳ.

Giống dê Barbari

Giống dê Barbari

Dê Barbari là giống dê sữa có nguồn gốc Ấn Độ, được nhập vào Việt Nam năm 1994.

Giống dê Barbari thuộc loại dê dáng vóc nhỏ: trưởng thành con đực nặng 40 – 50 kg/con và con cái nặng 28 – 35 kg/con, sinh sản tốt trung bình 2 – 3 con/cái/năm.

Dê Barbari là giống dê sản xuất sữa. Tiêu tốn thức ăn thấp, sản lượng sữa trung bình 160 – 270 kg/chu kỳ.

Giống dê Jumnapari

Giống dê Jumnapari

Dê Jumnapari là giống dê sữa nguồn gốc Ấn Độ, được nhập vào Việt Nam năm 1994.

Giống dê Jumnapari có dáng vóc lớn: lúc trưởng thành con đực nặng 65-75 kg/con và con cái nặng 40-55 kg/con. Giống dê Jumnapari có sản lượng sữa trung bình là 190-350 kg/chu kỳ.

Giống dê Beetal

Giống dê Beetal

Dê Beetal là giống dê sữa nguồn gốc từ Ấn Độ và cũng được nhập vào Việt Nam năm 1994. Hiện nay, giống dê sữa Beetal cũng đã được nuôi ở một số tỉnh thành.

Giống dê Beetal có thể vóc lớn, trưởng thành con đực nặng 65-80 kg/con/con và con cái nặng 47-60 kg/con. Giống dê Beetal có sản lượng sữa trung bình là 230 – 500 kg/chu kỳ.

Giống dê Saanen

Giống dê Saanen

Dê Saanen là giống dê sữa nguồn gốc từ Pháp, được nhập vào Việt Nam năm 1997. Hiện nay, giống dê sữa Saanen cũng đã được phát triển ra một số tỉnh thành.

Giống dê Saanen có dáng lớn: trưởng thành con đực nặng 60-70 kg/con và con cái nặng 40-47 kg/con. Giống dê Saanen có sản lượng sữa cao nhất hiện nay tại nước ta, trung bình là 400-600 kg/chu kỳ, nhưng trên thế giới đạt tới 800-1.000 kg/chu kỳ.

Giống dê Alpine

Giống dê Alpine

Dê Alpine là giống dê sữa nguồn gốc Pháp và cũng được nhập vào Việt Nam năm 1997. Hiện nay, giống dê sữa Alpine này cũng đã được mở rộng nuôi ở một số tỉnh thành.

Dê Alpine có thể vóc vừa, trưởng thành con đực nặng 55-70 kg/con và con cái nặng 37-43 kg/con. Giống dê Alpine có sản lượng sữa tương đối cao, trung bình đạt 350-550 kg/chu kỳ.

Giống dê sữa này được xếp vào thứ 2 về khả năng sản xuất sữa tại Việt Nam và trên thế giới nó đã đạt tới 800-900 kg sữa/năm.

Trên đây là một số giống dê hiện đang được nuôi và chăn thả tại Việt Nam. Đây là nguồn thực phẩm quý giá cung cấp thịt và sữa cho Việt Nam.


Xem thêm bài viết khác

Trả lời